PONÚKAM VÁM

SEMINÁR O

Základný seminár o čakrách: dozviete sa informácie o čakrách, ako ich odblokovať… dostanete potrebné materiály …

Čakry – energetické centrum
 – Čo sú čakry?
 – Rozdelenie čakier
 – Význam a farby čakier
 – Odblokovanie čakier
 – Harmonizácia čakier

Čakry sa zaoberajú prúdením energie v ľudskom tele, ktoré majú schopnosť prijímať energiu, určitým spôsobom ju pretvárať a opäť vyžarovať. Prechádzajú všetkými orgánmi v našom tele (systém energií). Bez tejto energie by sme neprežili, podobne ako bez vody a krvi.

Rozlišujeme sedem čakier, z ktorých každá vysiela vibrácie v jednej zo základných farieb (zodpovedajúcim jej úlohe) a vzťahuje sa k určitým orgánom a oblastiam tela. Každá čakra tiež riadi zvláštnosti ľudského správania sa a rozvoja a je nimi takisto spätne ovplyvňovaná. Spodné čakry rotujú pomalšie a vzťahujú sa k základným ľudským požiadavkám a citom. Jemnejšie energie horných čakier zodpovedajú vyšším duševným a duchovným snahám a schopnostiam človeka.

Prejsť na začiatok